fbpx

Paslaugų sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos (Elektroninės prekybos taisyklės) – https://graviruoja.lt/newv el. parduotuvėje.
Šios
Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir
neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės
parduotuvės https://graviruoja.lt/newv (toliau –El. parduotuvė) ir asmens –
kliento (toliau – Klientas) dalis, supažindinančios Klientą su El.
parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios El.
parduotuvės ir Kliento teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių
pirkimu – pardavimu El. parduotuvėje.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Naudotis El. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.2.
nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik
turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus,
kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.3. juridiniai asmenys;

1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.
Jeigu Klientas nori naudotis El. parduotuvės paslaugomis ir atlikti
užsakymą jis privalo užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir
galiojančia, kai Klientas elektroniniu būdu pateikia informaciją apie
save ir pereina prie tolimesnių veiksmų.

3. Kliento pateikti
asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas)
registruojantis El. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 1996
m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu (aktuali redakcija) ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) bei šioje el. parduotuvėje https://graviruoja.lt/newv aprašyta
„Privatumo politika“.

4. Prekių kainos, nurodytos El. parduotuvės
prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje.
Prekių kainos El. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius visus mokesčius
taikomus vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymu ir kitais teisės aktais. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir
nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Klientui yra
aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame
užsakymo patvirtinime.

5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp
Kliento ir El. parduotuvės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas
El. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo
adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs pažymi,
kad “Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygos ir taisyklės“) su
šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Apmokėti“. Sutartis,
elektroniniu būdu sudaryta tarp El. parduotuvės ir Kliento yra
reglamentuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

6.
Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą El. parduotuvė Klientą
informuoja išsiųsdama pranešimą Kliento nurodytu el. pašto adresu.

II. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
7. Klientas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę/prekes iš El. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

8.
Klientas, naudodamasis El. parduotuves paslaugomis, sutinka su šiomis
pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

9.
Klientas El. parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti
išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Kliento asmens
duomenys ir El. parduotuvė apie tai nebus informuota, Klientas prisiima
visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

10. Klientas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.

11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

12. Klientas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

13.
Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo
registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Klientas praranda
prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti El. parduotuvę el.
paštu marius@graviruoja.lt arba raštu, adresu V. Kudirkos 53 Marijampolė

LT68305, arba telefonu +370 603 24665. El. parduotuvė neatsako už
trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis
iki informavimo momento. Tokiu atveju El. parduotuvė ir turi teisę
laikyti, kad veiksmus El. parduotuvėje atliko Klientas.

14. El. parduotuvė neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Kliento
bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis
pasinaudodami El. parduotuvės paslaugomis.

15. Kad galėtume
pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome leisti
įrašyti Kliento kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl.
„cookies“). Įrašyta informacija bus naudojama atpažinti Klientą, kaip
ankstesnį svetainės naudotoją, rinkti svetainės lankomumo statistiką.
Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome,
ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat, turi teisę
nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Kliento
kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju, kai kurios svetainės
funkcijos Klientui gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą, bet kada
galima atšaukti, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus, ar
kreipiantis į El. parduotuvę, bet kuriais svetainėje skelbiamais
kontaktais.

III. EL. PARDUOTUVĖS TEISĖS IR PAREIGOS
16. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs,
klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Klientas
nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, El. parduotuvė
turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Kliento
duomenis arba apriboti kliento teisę naudotis El. parduotuvės
teikiamomis paslaugomis. Už kliento pateiktų neteisingų duomenų sukeltus
padarinius atsako tik Klientas.

17. El. parduotuvė pasilieka teisę:

17.1
Be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti kliento
registraciją ir naudojimąsi El. parduotuvės paslaugomis, jei yra
pagrindo manyti, kad Klientas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando
pakenkti El. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui;

17.2
Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti El.
parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Klientui.

18. El. parduotuvė įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Klientui naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

19.
El. parduotuvė, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdama
Klientui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja Klientui pasiūlyti
analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, sumokėti
pinigai grąžinami per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Klientas yra padaręs
išankstinį apmokėjimą.

IV. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES
20. Už prekes Klientas gali atsiskaityti:
20.1. naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas;
20.2. kredito ir debeto kortele;
20.3. išankstiniu bankiniu pavedimu.

V. PREKIŲ PRISTATYMAS
21.
El. parduotuvė įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes po
apmokėjimo kliento užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje ir
kitose ES šalyse:

21.1. Apmokant pagal Taisyklių 20.1, 20.2, 20.3
punktus, Lietuvoje prekės pristatomos per 1-3 (vieną – tris), darbo
dienas nuo patvirtinimo iš banko gavimo. Kitose ES šalyse prekės
pristatomos per 5-14 (penkias – keturiolika), darbo dienų nuo
patvirtinimo iš banko gavimo.

22. Prekes pristatys El. parduotuvės
įgaliotas atstovas. Klientui pasirašius siuntos važtaraštyje arba jį
atsėmus iš įgaliotų atstovų paštomatų yra laikoma, kad siunta yra
perduota (pristatyta) tinkamai.

23. Prekės pristatymo metu kartu
su El. parduotuvės įgaliotu atstovu Klientas privalo patikrinti prekes
siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Klientas privalo tai
atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos
pažeidimo aktą. Klientui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų,
laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės
sudėtyje nėra kokių nors dalių ar dokumentų, Klientas privalo apie tai
nedelsiant informuoti El. parduotuvės administraciją el. paštu
marius@graviruoja.lt arba raštu, adresu V. Kudirkos 53 Marijampolė

Lt-68305, telefonu +370 603 24665 arba skiltyje „Kontaktai“
nurodytais telefono numeriais.

24. Pristatymo išlaidos El. parduotuvėje nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos kaip numatyta Taisyklių 4 punkte.

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
25.
Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo
dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos Mažmeninės
prekybos taisyklės.

26. Kai grąžinama nekokybiška prekė, El.
parduotuvė įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Kliento
prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Klientui prieštaraujant dėl
nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką
prekę pinigus grąžinsime per 3 (tris) darbo dienas nuo prekės grąžinimo
dienos. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad El. parduotuvė neturi
analogiškos prekės, Klientui bus per 3 (tris) darbo dienas nuo šio
paaiškėjimo momento sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai.

27.
Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Klientas atsako už
pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji
nėra priimama grąžinimui.

28. Tais atvejais, kai nepraėjus 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo pranešate apie atsisakymą nuo
pirkimo-pardavimo sutarties (Taisyklių 26 p.), būtina pateikti užpildytą
nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties ar ne prekybos patalpose
sudarytos sutarties atsisakymo formą (dėl formos susisiekite su mumis).
Atsisakytos prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo
pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta
ir įpakuota. Kitais atvejais grąžinant prekes El. parduotuvė pageidauja,
kad būtų laikomasi tų pačių reikalavimų arba dedamos maksimalios
pastangos laikytis nurodytų reikalavimų pakuotei.

29. Klientas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums
apie tai el. paštumarius@graviruoja.lt arba raštu, adresu V. Kudirkos 53 Marijampolė

Lt-68305, telefonu +370 603 24665, per 14 (keturiolika)
dienų nuo prekės pristatymo dienos.

30. Norėdami atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalote
Taisyklių 29 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie
sutarties atsisakymą raštu (dėl formos susisiekite su mumis). Apie
sutarties atsisakymo patvirtinimą bus gautas pranešimas Kliento nurodytu
el. paštu. Jeigu Klientas negaus patvirtinimo per 3 darbo dienas,
privaloma kreiptis į El. parduotuvės administraciją. Atsisakęs
sutarties, per 3 (tris) darbo dienas, Klientas privalo telefonu arba el.
paštu suderinti su El. parduotuve prekės grąžinimo būdą (visi prekės
paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki El. parduotuvės
nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju Klientas pats privalo grąžinti
nusipirktą prekę, atitinkančią Taisyklių 30 ir 31 punkto reikalavimus.
Atsisakius sutarties, už prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 3
(tris) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

31. Klientas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu prekę
sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizdą; pakuotės išvaizdos
pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami
kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32.
El. parduotuvė pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti,
keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus.
Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos,
t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

33.
Jeigu Klientas nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais
papildymais, pakeitimais, Klientas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga,
kad prarandama teisė naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

34. Jei po Taisyklių pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi El. parduotuvės
teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkama su nauja Taisyklių
redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

35. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu.
Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Prašymą/skundą dėl El. parduotuvėje įsigytos prekės galima pateikti Valstybinei
vartotojų teisių apsaugos tarnybai (http://www.vvtat.lt).

37. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Perkantiems internetinėje parduotuvėje https://evadeco.net informacija apie prekių
užsakymo eigą, prekių pristatymą ir atsiėmimą teikiama el. paštu
marius@graviruoja.lt arba raštu, adresu V. Kudirkos 53 Marijampolė

Lt-68305, telefonu +370 603 24665

El. parduotuvė https://graviruoja.lt/newv)
priklauso ir ją administruoja Marius Giedraitis, IVP102726
adresas V.Kudirkos 53 Marijampolė LT-68305

Rekvizitai:
Marius Giedraitis
IVP 102726
Vadovas: +370 603 24665
Adresas: V. Kudirkos 53 Marijampolė LT-68305
El. paštas: marius@graviruoja.lt

GRAVIRUOJA DIRBUTVĖS NEDIRBA IKI RUGSĖJO 10d.

Atsiprašome už nepatogumus